Trang chủ
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 2
THÔNG BÁO NHẬN GIẤY GIỚI THIỆU VỀ NHIỆM SỞ PDF.
Căn cứ kết quả đợt kiểm tra sát hạnh, xét tuyển dụng viên chức ngành giáo dục quận 2 năm học 2016 - 2017:Thông báo nhận giấy giới thiệu về đơn vị công tácKhối Mầm nonKhối Tiểu học Tiểu học An BìnhTiểu học An KhánhTiểu học An PhúTiểu học Giồng Ông TốTiểu học Lương Thế VinhTiểu học Mỹ ThủyTiểu học Nguyễn HiềnTiểu học Nguyễn Văn TrỗiTiểu học Thạnh Mỹ LợiKhối Trung học cơ sởTHCS Bình AnTHCS Giồng Ông TốTHCS Lương Định CủaTHCS Nguyễn Thị ĐịnhTHCS Nguyễn Văn TrỗiTHCS Thạnh Mỹ LợiTHCS Trần Quốc Toản...
 
Kết quả kiểm tra, sát hạch, xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo Quận 2, NH 2016 - 2017 PDF.
Mầm non - đã cập nhật điểmKhối Tiểu học:Tiểu học An BìnhTiểu học An KhánhTiểu học An PhúTiểu học Giồng Ông TốTiểu học Lương Thế VinhTiểu học Mỹ ThủyTiêu học Nguyễn HiềnTiểu học Nguyễn Văn TrỗiTiểu học Thạnh Mỹ LợiTrung học cơ sở:THCS Bình AnTHCS Giồng Ông TốTHCS Lương Định CủaTHCS Nguyễn Thị ĐịnhTHCS Nguyễn Văn TrỗiTHCS Thạnh Mỹ LợiTHCS Trần Quốc Toản...
 
Thông báo nội dung và hình thức kiểm tra sát hạch PDF.
Thực hiện Kế hoạch 414/KH-UBND ngày 6/7/2016 về tuyển dụng công chức công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 2, NH 2016 - 2017Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo như sau: Nội dung và hình thức kiểm tra sát hạch...
 
Thực hiện Báo cáo nhanh đầu năm học PDF.
- Căn cứ Công văn 2368/GDĐT-KHTC ngày 18/7/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về thực hiện  báo cáo nhanh đầu năm học 2016- 2017Công văn 450/GDĐT
 
Kế hoạch Bồi dưỡng Chính trị hè 2016 PDF.
Căn cứ KH số 165-KH/BTGTU ngày 20/10/2016 của BTG Thành Ủy về thực hiện nhiệm vụ công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2016.Kế hoạch Bồi dưỡng Chính trị hè 2016
 
KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC, NĂM HỌC 2016 - 2017 PDF.
KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC, NĂM HỌC 2016 - 2017Căn cứ chỉ tiêu tuyển dụng viên chức công tác ở các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 2, thành phố Hồ Chí Minh, năm học 2016 - 2017,Phòng Giáo dục và Đào tạo thông tin về tuyển dụng viên chức các trường Tiểu học trên địa bàn Quận 2 (đính kèm Kh)1. KH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TRƯỜNG TH AN KHÁNH2. KH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TRƯỜNG TH AN PHÚ3. KH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TRƯỜNG TH GIỒNG ÔNG TỐ4. KH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TRƯỜNG TH LƯƠNG THẾ VINH5. KH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TRƯỜNG TH MỸ THỦY6. KH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TRƯỜNG TH NGUYỄN HIỀN7. KH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TRƯỜNG TH NGUYỄN VĂN TRỖI8. KH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TRƯỜNG TH THẠNH MỸ LỢI9. KH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TRƯỜNG TH AN BÌNH...
 
Kế hoạch tuyển dụng viên chức Quận 2, NH 2016 - 2017 PDF.
Kế hoạch tuyên dụng viên chức công tác ở các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 2, thành phố Hồ Chi Minh, Năm học 2016 - 2017Căn cứ Kế hoạch số 414/KH-GDĐT ngày 06/7/2016 về việc tuyên dụng viên chức công tác ở các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 2, thành phố Hồ Chí Minh, Năm học 2016 - 2017.Phòng Giáo dục và Đào tạo thông tin đến các ứng viên có đủ điều kiện dự tuyển, thực hiện đúng thủ tục hồ sơ, quy trình, thời gian tham gia dự tuyển.Đính kèm: Kế hoạch tuyển dụng, Nhu cầu tuyển dụng, mẫu lý lịch, mẫu đơn đ8ang ký tuyển dụng.KH Tuyển dụng viên chucSơ yếu lí lịchMau don dang ky tuyen dung...
 
THÔNG BÁO KIỂM TRA SÁT HẠCH XÉT TUYỂN TUYỂN VIÊN CHỨC PDF.
Để chuẩn bị tốt cho công tác Kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức năm học 2016 - 2017.Phòng Giáo dục thông tin danh sách và phòng thi như sau:Thời gian : 7g30 ngày 20/8/2016Địa điểm : Trường Tiểu học Lương Thế Vinh 1. Khối Mầm Non : 2 phòngDanh sách phòng 1 - MNDanh sách phòng 2 - MN2. Khối Tiểu học: 6 phòngDanh sách phòng 1 - THDanh sách phòng 2 - THDanh sách phòng 3 - THDanh sách phòng 4 - THDanh sách phòng 5 - THDanh sách phòng 6 - TH3. Khối THCS : 8 phòngDanh sách phòng 1 - THCSDanh sách phòng 2 - THCSDanh sách phòng 3 - THCSDanh sách phòng 4 - THCSDanh sách phòng 5 - THCSDanh sách phòng 6 - THCSDanh sách phòng 7 - THCSDanh sách phòng 8 - THCS...
 
DANH SÁCH TUYỂN SINH LỚP 1 TẠI CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 2 PDF.
Căn cứ Kế hoạch 190/KH-UBND-BCĐ ngày 17/6/2016 của Ban chỉ đạo xét tốt nghiệp THCS năm học 2015 - 2016 và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2016 - 2017 về huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh các lớp đầu cấp 2016 - 2017; Phòng Giáo dục và Đào tạo công bố danh sách tuyển sinh lớp 1 tại các trường Tiểu học như sau:1. TH AN KHÁNH2. TH AN PHÚ3. TH GIỒNG ÔNG TỐ4. TH HUỲNH VĂN NGỠI5. TH LƯƠNG THẾ VINH6. TH MỸ THỦY7. TH NGUYỄN HIỀN8. TH NGUYỄN VĂN TRỖI9. TH THẠNH MỸ LỢI...
 
THÔNG BÁO RÀ SOÁT DỮ LIỆU VÀ DANH SÁCH ĐĂNG KÝ TUYỂN DỤNG PDF.
Rà soát dữ liệuDanh sách Đăng ký tuyển dụng viên chức công tác tại Quận 2, Năm học 2016 - 2017Tính đến hết ngày 04/8/2016Thông báo rà soát dữ liệuDanh sách tham gia tuyển dụng Khối Mầm nonDanh sách tham gia tuyển dụng Khối Tiểu họcDanh sách tham gia tuyển dụng Khối THCS...
 
KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC CÁC TRƯỜNG THCS, NĂM HỌC 2016 - 2017 PDF.
KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC CÁC TRƯỜNG THCS, NĂM HỌC 2016 - 2017,Căn cứ chỉ tiêu tuyển dụng viên chức công tác ở các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 2, năm học 2016 - 2017;Phòng Giáo dục và Đào tạo thông tin KH của các trường THCS (đính kèm KH)1. KH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TRƯỜNG THCS BÌNH AN2. KH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TRƯỜNG THCS GIỒNG ÔNG TỐ3. KH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TRƯỜNG THCS LƯƠNG ĐỊNH CỦA4. KH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TRƯỜNG THCS NGUYỄN THỊ ĐỊNH5. KH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN TRỖI6. KH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TRƯỜNG THCS THẠNH MỸ LỢI7. KH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TRƯỜNG THCS TRẦN QUỐC TOẢN8. KH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TRƯỜNG BỒI DƯỠNG GIÁO DỤC...
 
KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC CÁC TRƯỜNG MẦM NON, NĂM HỌC 2016 - 2017 PDF.
KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC CÁC TRƯỜNG MẦM NON, NĂM HỌC 2016 - 2017Căn cứ chỉ tiêu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Năm học 2016 - 2017; Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 2 thông tin về Kế hoạch tuyển dụng của các trường Mầm non trên địa bàn Quận 2 (đính kèm Kế hoạch).1. KH  TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TRƯỜNG MẦM NON 19/52. KH  TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TRƯỜNG MẦM NON AN PHU3. KH TUYEN DUNG VIÊN CHỨC MN BÌNH TRƯNG ĐÔNG4. KH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TRƯỜNG MN CÁT LÁI5. KH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TRƯỜNG MN HOA HỒNG6. KH  TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TRƯỜNG MN HỌA MI7. KH TUYỂN DỤNG VIÊC CHỨC TRƯỜNG MN SEN HỒNG8. KH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TRƯỜNG MN SƠN CA9. KH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TRƯỜNG MN THẢO ĐIỀN10. KH  TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TRƯỜNG MN THẠNH MỸ LỢI11. KH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TRƯỜNG MN VÀNH KHUYÊN12. KH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TRƯỜNG MN VƯỜN HỒNG13. KH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TRƯỜNG MN AN BÌNH...
 
THÔNG BÁO PDF.
Thông báo công tác Tuyển sinh đầu cấp năm học 2016 - 2017  Căn cứ KH số 190/KH -UBND- BCĐ của Ban chỉ đạo xét tốt nghiệp THCS và tuyển sinh đầu cấp năm học 2016 - 2017 về huy động trẻ ra các lớp đầu cấp năm học 2016 - 2017.- Thông báo số 391/TB-GDĐT ngày 22/6/2016....
 
« Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối »

Trang 1 trong tổng số 14

Nhắc việc

Từ ngày 12/4 - 05/5/2016, Phòng GD&ĐT tổ chức kiểm tra hồ sơ công đoàn, hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm xã hội, việc thực hiện chế độ chính sách cho người lao động tại các trường Mầm non, Tiểu học, THCS và đơn vị trực thuộc

Hoạt động chung

Hoạt động Mầm non

HĐ của ĐV Trực thuộc

Trang Liên Kết

Đăng NhậpSố lượng truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay531
mod_vvisit_counterHôm qua2809
mod_vvisit_counterTuần này13291
mod_vvisit_counterTuần trước8411
mod_vvisit_counterTháng này37322
mod_vvisit_counterTháng trước28909
mod_vvisit_counterTổng cộng1246510

Đang truy cập: 31
IP: 54.198.14.214
,
27 Tháng 8 Năm 2016